Som många av er redan uppmärksammat så har vi börjat arbeta med nya samarbetspartners vilket gör att vi kan erbjuda ny teknik som bland annat underlättar för geotekniska undersökningar vid markarbeten.

Markarbeten är en viktig del av byggprocessen för många olika typer av projekt, inklusive hus, broar, vägar och annan infrastruktur. De kan också omfatta olika typer av geotekniska undersökningar och analyser för att bestämma markens egenskaper och förmåga att bära belastningar.

Det finns många olika geotekniska undersökningar och analyser som kan utföras för att bestämma markens egenskaper och förmåga att bära belastningar. Här är några exempel:

  1. Borrning och provtagning: Genom att borra i marken och ta prov av jorden kan man undersöka markens beskaffenhet och bestämma dess egenskaper, såsom dess täthet, fuktighet och konsistens.
  1. Geofysiska metoder: Genom att använda geofysiska metoder, såsom seismisk undersökning, gravimetermätningar och elektromagnetisk mätning, kan man få en bild av markens struktur och sammansättning utan att behöva gräva upp den.
  1. Laboratorieanalyser: Genom att analysera jordprov i laboratoriet kan man bestämma markens egenskaper, såsom dess täthet, vatteninnehåll och förmåga att bära belastningar.
  1. Belastningsprov: Genom att lägga belastningar på marken och mäta hur den reagerar kan man bestämma dess förmåga att bära olika typer av belastningar.

Markarbeten kan vara komplicerade och det krävs ofta specialiserad kunskap och utbildning för att utföra dem på ett säkert och professionellt sätt. De kan också vara fysiskt krävande och innebära att man jobbar utomhus under olika väderförhållanden.

Markarbeten kan utföras av olika yrkesgrupper, men det vanligaste är att entreprenörer, anläggningsarbetare och maskinförare utför markarbeten. Dessa yrkesgrupper har den kompetens och utrustning som krävs för att utföra markarbeten på ett effektivt och säkert sätt. De kan också ha specialiserade kunskaper om olika tekniker och metoder för att hantera olika typer av mark och geografiska förhållanden.

Kontakta gärna oss om ni är intresserade av att veta mer om våra lösningar samt få offerter.