Vår viktigaste insats är för samhället

Brightstar-2020 är ett företag som engagerar sig djupt i sociala frågor och strävar efter att göra en positiv skillnad i samhället. En av de mest kritiska frågorna vi stödjer är att hjälpa våldsutsatta personer att hitta skyddat boende. Genom våra donationer och samarbeten med organisationer som arbetar inom detta område, bidrar vi till att erbjuda […]

LÄS MER